Změny v rozvrhu

Publikováno:

Vzhledem k personálním změnám na škole dochází k úpravě rozvrhu. Děkujeme za pochopení!

 

Mgr. Tereza Macourková

Mgr. Dominika Šusterová (tř. uč. 3. a 4. ročníku)

Mgr. Pavlína Fialová (tř. uč. 1. a 2. ročníku)

Rozvrh hodin pro 4. ročník platný od 18. 1. 2018


 

 1. hod. 

(8:00-8:45)

2. hod. 

(8:55-9:40)

 3. hod. 

(10:00-10:45)

 4. hod. 

(10:55-11:40)

 5. hod. 

(11:50-12:35) 

 PO

 Čj,  Šu

 M, Fi  

 Aj,  Šu

 Čj,  Šu

 Přv, Fi

 ÚT

 Čj,  Šu

 M,  Fi

 Vl,  Fi

 Mg,  Fi

 Čj,  Šu

 ST

 Čj,  Šu

 Aj,  Šu

 Čj,  Šu

 Tv,  Šu

  Tv,  Šu

 ČT

 M,  Fi

 Čj,  Fi 

 Aj,  Šu

 Čj,  Šu

  Hv,  Šu

 

 M,  Fi

 Vl,  Fi

 Vv,  Fi

 ,  Fi

 

Rozvrh hodin pro 3. ročník platný od 18. 1. 2018

 

 1. hod. 

(8:00-8:45) 

 2. hod. 

(8:55-9:40)

 3. hod. 

(10:00-10:45)

 4. hod. 

(10:55-11:40) 

 5. hod. 

(11:50-12:35) 

 PO

 Čj,  Šu

 Aj,  Šu 

 M,  Fi

 Čj,  Šu

 Prv, Fi

 ÚT

 Čj,  Šu

 M,  Fi

 Prv,  Fi

 Mg,  Fi

 Čj,  Šu

 ST

 Čj,  Šu

 Aj,  Šu

 Čj,  Šu

 Tv,  Šu

  Tv,  Šu

 ČT

 M,  Fi

 Aj,  Šu

 Čj,  Fi

 Čj,  Šu

  Hv,  Šu

 

 M,  Fi

 Prv,  Fi

 Vv,  Fi

 ,  Fi

 

Rozvrh hodin pro 2. ročník platný od 18. 1. 2018

 

1. hod. 

 (8:00 – 8:45)

2. hod. 

 (8:55 – 9:40)

3. hod.

 (10:00 – 10:45)

4. hod.

 (10:55 – 11:40)

5. hod.

 (11:50 – 12:35)

PO

 Čj

 Fi

 M

 Ma

 Čj

 Ma

 Prv

 Fi

 Hv

 Šu

ÚT

 M

 Fi

 Čj

 Ma

 Aj

 Šu

 Čj

 Ma

   

ST

 Čj

 Fi

 Prv

 Fi

 Vv

 Fi

 

 Fi

   

ČT

 Čj

 Ma

 Tv

 Ma

 Tv

 Ma

  M

 Fi

 Čj

 Fi

 Čj

 Ma

 M

 Ma

 Čj

 Ma

  M

 Ma

 

Rozvrh hodin pro 1. ročník platný od 18. 1. 2018

 

1. hod. 

 (8:00 – 8:45)

2. hod. 

 (8:55 – 9:40)

3. hod.

 (10:00-10:45)

4. hod.

 (10:55 – 11:40)

5. hod.

 (11:50 – 12:35)

PO

 Čj

 Fi

 M

 Ma

 Čj

 Ma

 Prv

 Fi

 Hv

 Šu

ÚT

 M

 Fi

 Aj

 Šu

 Čj

 Ma

Čj

 Ma

   

ST

 Čj

 Fi

 Prv

 Fi

 Vv

 Fi

 

 Fi

   

ČT

 Čj

 Ma

 Tv

 Ma

 Tv

 Ma

  M

 Fi

 Čj

 Fi

 Čj

 Ma

 M

 Ma

 Čj

 Ma

  M

 Ma