Zápis do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun vyhlašuje, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023.

Zápis se uskuteční 7. dubna 2022. Bližší informace budou na informačním letáku umístěného na webových stránkách školy, na vývěsce školy a na úřední desce OÚ Zadní Třebaň.

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímá ZŠ a MŠ Zadní Třebaň pouze prostřednictvím online formuláře na webových stránkách školy (www.škola-zadnitreban.cz). Pro správné dokončení podání žádosti je nutné vygenerovanou a podepsanou žádost (z online formuláře, která přijde na mail) předat škole následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (3uymatv),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním (v den zápisu 7. dubna 2022, případně dříve po tel. domluvě).

 

                                                                                                 Mgr. Tereza Macourková

                                                                                                        ředitelka školy

Přijetí k základnímu vzdělávání 2022 (.pdf, 61 kB)

Žádost o plnění povinné šk. docházky – přestup (.pdf, 132 kB)

 

Vyhlášení zápisu 2022 (.pdf, 244 kB)

Informace k zápisu 2022 (.pdf, 217 kB)

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (.pdf, 900 kB)