Zápis dětí do ZŠ

Publikováno:

Ředitelka Základní a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun
vyhlašuje, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů, zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022.

Zápis se uskuteční 20. dubna 2021. Bližší informace budou na informačním letáku, na webových stránkách školy, na vývěsce školy a na úřední desce OÚ Zadní Třebaň.

Žádosti o přijeti k povinné školní docházce přijímá ZŠ a MŠ Zadní Třebaň , a to v období od 1.4. do 20.1. 2021 do 17:00 hod následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (3uymatv),
2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
3. poštou, 
4. osobním podáním (po telefonické domluvě).

Mgr. Tereza Macourková, ředitelka školy