Zaměstnanci

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Tereza Macourková  ředitelka ZŠ a MŠ 

 + třídní učitelka III. třídy + vyučující  ve

všech třech ročnících 

602 654 937 

macourkova@skola-zadnitreban.cz

Mgr. Pavlína Fialová  třídní učitelka II. třídy 

+ vyučující ve všech ročnících

724 178 360 

fialova@skola-zadnitreban.cz

Mgr. Dominika Šusterová  třídní učitelka I. třídy 

+ vyučující ve všech ročnících

724 178 360 

susterova@skola-zadnitreban.cz

Veronika Kořínková, DiS.  vychovatelka ŠD 727 802 806 

korinkova@skola-zadnitreban.cz

Jana Hejlková 

 

Martina Lázničková

Kateřina Matějčková

školnice a uklízečka ZŠ 

asistentka pedagoga v ZŠ

asistentka pedagoga v ZŠ

724 187 068 

724 178 360

724 178 360