Zaměstnanci

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Tereza Macourková  ředitelka ZŠ a MŠ

 + vyučující ve všech ročnících

602 654 937

macourkova@skola-zadnitreban.cz

Mgr. Pavlína Fialová  třídní učitelka II. třídy

+ vyučující ve 2. a 5. ročníku

724 178 360

fialova@skola-zadnitreban.cz

Mgr. Dominika Šusterová  třídní učitelka I. třídy

+ vyučující ve všech ročnících

724 178 360

susterova@skola-zadnitreban.cz

Veronika Kořínková, DiS.  vychovatelka ŠD 727 802 806

korinkova@skola-zadnitreban.cz

Jana Hejlková

 

Martina Lázničková

 školnice a uklízečka ZŠ

 

 asistentka pedagoga v ZŠ

724 187 068

 

724 178 360