Zaměstnanci

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Tereza Macourková  ředitelka ZŠ a MŠ

 + vyučující v 1., 2. a 3. ročníku

602 654 937

macourkova@skola-zadnitreban.cz

Mgr. Pavlína Fialová  třídní učitelka v 1. a 3. ročníku

+ vyučující ve všech ročnících

724 178 360

fialova@skola-zadnitreban.cz

Mgr. Dominika Šusterová  třídní učitelka ve 2., 4. a 5. ročníku

+ vyučující ve všech ročnících

724 178 360

susterova@skola-zadnitreban.cz

Veronika Kořínková, DiS.  asistentka pedagoga, vychovatelka 727 802 806

korinkova@skola-zadnitreban.cz

Jana Hejlková

 

Martina Lázničková

 školnice, chůva v MŠ, uklízečka ZŠ

 

 asistentka pedagoga v ZŠ

724 187 068

 

724 178 360