Týdenní plán pro 2. ročník

19. 2. - 22. 2. 2018

Ve čtvrtek 22.2. proběhne v  MŠ karneval. Bude trvat přibližně 2 hodiny, ostatní hodiny se děti učí. Karneval bude v rámci TV. T. Mac.  

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • mimočítanková četba: Luisa a Lotka
 • doplňovací cvičení, kontrola pomocí kartiček
 • Spodoba znělosti - párové souhlásky - b/p
 • 2.díl prac. sešitu

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem 10
 • Slovní úlohy jednodušší i složitější
 • Logické úlohy 
 • Geometrie - tělesa

Anglický jazyk

 •  My family - Family song
 • Food
 • Kimś game

Prvouka

 •  Exotické ovoce a zelenina

Výtvarná výchova

 

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Pohádkové písničky

Tělesná výchova

 •  Karneval v MŠ

12. 2. - 16. 2. 2018

 

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • mimočítanková četba: Luisa a Lotka
 • doplňovací cvičení, kontrola pomocí kartiček

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem 10
 • Slovní úlohy jednodušší i složitější
 • Logické úlohy 
 • Geometrie - 

Anglický jazyk

 •  My family - This is my family, this is....
 • song Family dance
 • přídavná jména, tvoření vět s nimi

Prvouka

 •  Kalendář, části dne

Výtvarná výchova

 

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Opakování masopustních píseň a říkadel
 • rytmické hry
 • poslech a reakce na něj

Tělesná výchova

 •  3. dvojlekce bruslení

5.2. - 9. 2. 2018

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • doplňovací cvičení
 • zdůvodňování pomocí kartiček
 • mimočítanková četba: Luisa a Lotka

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes základ
 • Slovní úlohy se složitějším zadáním
 • Logické úlohy 
 • Geometrie - rýsování přímek, úseček

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  Roční období, měsíce, týdny, dny

Výtvarná výchova

 •   Výzdoba školního vestibulu - větev s květy (obtiskování dna PET láhví)

Pracovní činnosti

 •  Dokončování projektu o ročních obdobích, výroba pomůcek k výuce

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 •  2. dvojlekce bruslení

29. 1. - 2. 2. 2018

2. 2. = pololetní prázdniny

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • diktát
 • doplňovací cvičení

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes základ
 • Slovní úlohy se složitějším zadáním
 • Logické úlohy 
 • Stavby z kostek

Anglický jazyk

 •  Pokyny a reakce na ně
 • My School
 • nácvik správné výslovnosti
 • poslech - Budulínek

Prvouka

 • Hygiena - tělo i zuby
 • projekt "Veselé zoubky"

Výtvarná výchova

 • Výzdoba oken třídy

Pracovní činnosti

 •  Výzdoba oken třídy

Hudební výchova

 •  rytmická a dechová cvičení
 • opakování písní
 • poslech a reakce na něj
 • píseň Grónská písnička

Tělesná výchova

 •  1. dvojlekce bruslení

22. 1. - 26. 1. 2018

Domácí úkoly z Čj a M zadává p. řed. Macourková, z Aj paní uč. Šusterová.  Prosíme rodiče o kopii kartičky zdravotní pojišťovny (bruslení!). Děkujeme.

Český jazyk

 • Psaní i,í a y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Každý den číst svou vybranou knihu (alespoň 10 minut nahlas)
 • Písanka:
 • pololetní písemná práce: i/y a í/ý po měkkých/ tvrdých souhl., slova souznačná a protikladná, psaní u-ů-ú, dlouhé a krátké samohlásky, druhy vět, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku
 • slovní úlohy na pamětné + a - do 100
 • pololetní písemná práce: porovnávání, sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100, slovní úlohy na + a - do 100

Anglický jazyk

 •  popis věcí kolem sebe, reakce na otázky: What is this? What colour is this?
 • reakce na pokyny a jejich zadávání - come here, sit down, walk, run, jump...
 • songs Happy, Jack and Jill, Three little monkeys, It´s time to...

Prvouka

 • Lidské tělo - projekt

Výtvarná výchova

 
 • Tradice a zvyky- Tři králové, Hromnice

Pracovní činnosti

 •  Hasiči - výkres na soutěž

Hudební výchova

 •  Lidové a umělé písně
 • Dechová a hlasová cvičení, rytmické hry - takt 2/4, 3/4, 4/4
 • Zápis not a jejich délky
 • Poslech

Tělesná výchova

 •  Soutěživé hry
 • Rozcvička
 • Cvičení na žíněnkách + kruhový trénink

15. 1. - 19. 1. 2018

Pomáhejte, prosím, dětem s přípravou na výuku, kontrolou aktovky, penálu, sešitů. Dohlédněte na včasné příchody dětí do školy (7.50 ráno ve třídě). Výskyt vší ve škole, zkontrolujte svým dětem hlavu. Děkujeme!

Český jazyk

 • Psaní i,í a y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Umět vyjmenovat měkké a tvrdé souhlásky i slabiky
 • Každý den číst svou vybranou knihu (alespoň 10 minut nahlas)
 • Písanka: Písmeno P a slova s ním

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku
 • slovní úlohy na pamětné + a - do 100

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • Hodiny

Výtvarná výchova

 
 • Ilustrace k příběhu

Pracovní činnosti

 
 • Sovičky - stříhání, kreslení

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 • Honičky, rozcvička
 • Posilovací cvičení
 • Hra "chyť a utíkej"

8.1.-12.1.2018

Prosím o podpis třídních schůzek v ŽK.

Český jazyk

 • Psaní i,í a y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Umět vyjmenovat měkké a tvrdé souhlásky i slabiky
 • Každý den číst svou vybranou knihu (alespoň 10 minut nahlas)
 • Písanka H,h,K,k - chválím všechny žáky za úhledně vedenou písanku

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • Měsíce, dny, hodiny

Výtvarná výchova

 
 • Zimní sporty - "sportující sněhuláci"

Pracovní činnosti

 
 • 3D obrázek - "Strašidelný dům"

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 
 • honičky, rozcvička, jógová cvičení pro děti (sestava "Pozdrav slunci")
 • fotbal
 • cvičení s obručemi
 • štafetové hry

3.- 5. 1. 2018- co procvičovat doma s dětmi- úkoly:

Český jazyk

 •  do sešitu doma U 49/6b, 7a- nechat podepsat rodiči

Matematika

 • PS- za DÚ str. 12- podpis rodičů

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • mít hotovo vše do str. 21 včetně

 

6. 11. - 10. 11. 2017

Český jazyk

 • Slova protikladná
 • Sloh - pravidla slušného chování
 • LV Bajky

Matematika

 • Počítání v oboru přes 10
 • G. Přímka a úsečka
 • Tvoření sl. úloh 

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  Příbuzenské vztahy

Výtvarná výchova

 •  Sv. Martin malba

Pracovní činnosti

 •  Odpadlo z důvodu d.představení

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 • Rozcvička