Týdenní plán pro 1. ročník

6. 11. - 10. 11. 2017

Český jazyk

 • Čtení slabik
 • Písmeno I, i
 • Psaní číslice 6 a 7

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru 6

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • Určování listnatých a jehličnatých stromů
 • Trávení volného času na podzim

Výtvarná výchova

 • Svatý Martin - kresba 

Pracovní činnosti

 •  Veselé figurky z kaštanů

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • rozcvička
 • švihadla, lavičky
 • soutěže