Školská rada

Doplňovací volby ve dnech 19. a 20. 6. 2019

Výsledky voleb do školské rady:

  1. Lydie Slavkovová – 22 odevzdaných platných hlasů
  2. Naďa Kostková – 14 odevzdaných platných hlasů

Volební komise: Petra Frýdlová, Mgr. Dominika Šusterová + dohlížející: Veronika Kořínková, DiS.

Volební urna byla za dohledu členek volební komise otevřena 20. 6. 2019 v 9:15 hod.  

Voleb se zúčastnilo 29 zákonných zástupců 36 žáků ZŠ. 

Nově zvolenou členkou školské rady se tedy stává paní Lydie Slavkovová. Blahopřejeme. 

Děkujeme všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili!

zápis 11-18

Zápis 12-17

Zápis 6-17