Školská rada

Doplňovací volby ve dnech 19. a 20. 6. 2019

 • 19. 6. : 7. 30 – 17. 00 a 20. 6. : 7. 30 – 9. 00 (volební schránka bude umístěna v ředitelně)
 • Vaše děti obdrží hlasovací lístky (1 žák/1 hlasovací lístek pro rodiče)
 • volby jsou anonymní
 • každý volební lístek bude opatřen razítkem školy

 

Kandidáti do školské rady se představují:

Vážení rodiče,

jmenuji se Lydie Slavkovová a je mi 41 let. Pocházím ze sousedních Řevnic a

Zadní Třebani bydlím od r. 2002. Jsem vdaná a mám tři děti,

Markétka navštěvuje třebaňskou základní a Honzík mateřskou školu.
Vystudovala jsem SOŠ v Praze.
Proč jsem se rozhodla kandidovat za zástupce rodičů do školské rady?
Ráda bych byla nápomocna v komunikaci mezi rodiči a školou. Dobře vím, že napětí

ve vzájemných vztazích by se přenášelo na naše děti. Jako maminka si samozřejmě přeji,

aby moje (a nejen moje) děti měly krásné dětství a odnášely si do života šťastné vzpomínky z let

strávených ve školních lavicích – ať již při vyučovacích hodinách nebo o přestávkách.

Děti by pro nás rodiče měly být vždy na prvním místě.

Budu usilovat o to, aby komunikace mezi rodiči a školou byla pro obě strany

akceptovatelná a přínosná.
Vaše návrhy, podněty a připomínky se budu vždy snažit prezentovat tak, aby

byly všem srozumitelné, chci se zaobírat podstatnými záležitostmi,

které ovlivňují výchovu a vzdělávání.

Ráda se budu podílet na tom, aby možnosti naší školy, požadavky a přání rodičů, směřovaly

vždy ku prospěchu všech našich dětí.
Předem děkuji za Vaše hlasy. L. Slavkovová

 • Vážení rodiče,

  jmenuji se Naďa Kostková, jsem máma Dorky, která chodí do 1. třídy, Diviše (v MŠ) a Alžběty. Dění na základní škole sleduji již několik let. Škola je z mého pohledu důležitou součástí života v Zadní Třebani, setkávají se zde různé děti i rodiče za jedním společným zájmem – kvalitním vzděláním dětí, které jim umožní být dobrými a úspěšnými lidmi.

  Přeji si, aby děti chodily do školy rády, měly důvěru v pedagogy, se kterými se setkávají, a budovaly si ve škole přátelské vztahy tolik potřebné v dnešním době.

  Členství ve školské radě je pro mne přijetí spoluzodpovědnosti za fungování školy a především za spokojenost dětí.

  Jak vidím vzdělávání na 1. stupni a co je pro mne důležité

  Jsem přesvědčena, že vzdělávání na prvním stupni je pro děti základem pro budoucí vztah k učení, chuti zajímat se o dění kolem sebe, důvěru ve vztahy mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými, mimo rodinné prostředí. Za cíl základního vzdělávání považuji rozvoj celkové osobnosti dítěte (shodně s Ministerstvem školství). Z mého pohledu je takové vzdělávání zaměřeno nejen na získávání širokého spektra informací, ale také na rozvoj dovedností a návyků, které budou dětem v učení pomáhat a rozvíjet je, na rozvoj vztahů ve třídě a ve škole. Takové vzdělání podporuje dítě v jeho sebedůvěře, růstu, úspěchu, chuti se zajímat, ptát se, číst, počítat, vymýšlet, pomáhat druhým …

  Učitele vnímám jako profesionála, který dětem v jejich cestě za vzděláním pomáhá, aby dosahovaly toho nejlepšího čeho jsou schopny, ukazuje jim možnosti a nastavuje též hranice ve vztahu k druhým i sobě. Zároveň je to mnohdy učitel, který pomáhá dětem vybudovat si základní dovednosti ve vztahu ke školním povinnostem, ale také ke způsobu, jak překonávat těžkosti v učení. Toho je možné dosáhnout, pokud učitel co nejvíce využívá schopností dítěte – jeho znalostí, toho co již umí, co ho zajímá a podpoří dítě v jeho způsobech učení a nabízí mu další možnosti. Učitel je z mého pohledu profesionál pokud je to pro žáka člověk, kterého má rád, má s ním dobrý vztah založený na důvěře a oboustranném respektu.

  Úkol školské rady

  Školská rada je prostor pro komunikaci a hledání řešení mezi všemi stranami – obcí, školou a rodiči. Ráda bych, aby komunikace mezi námi rodiči a školou byla co nejvíce otevřená návrhům, dávala vzniknout novým možnostem spolupráce a řešením mezi rodiči a školou.

  Věřím, že k otevřené atmosféře ve škole přispěje školská rada takto:

  – Zájmem členů školské rady o dění ve škole i mimo svá jednání, (zda jsou způsoby učení a komunikace s žáky v souladu s cíli základního vzdělávání MŠMT a hodnotami školy)

  – Formálním nastavením fungování školské rady

  • je potřeba stanovit transparentní jednací řád, smysl a kompetence školské rady a jejích členů, frekvence setkávání tak, aby vše bylo přehledné a čitelné pro všechny strany – rodiče, obec Zadní Třebaň, škola.

  • ohlídat kontinuitu řešení podnětů a stížností rodičů (rozlišení mezi podnětem k rozvoji ZŠ a stížností na konkrétní situaci/problém)

  • hledat odpovídající reakce a řešení, aby bylo zřejmé co s jednotlivými body školská rada dělá

  • pravidelně informovat o dění ve škole

  • uspořádat pravidelné setkání s rodiči a školskou radou 1x za pololetí (možnost osobně se setkat, mluvit o podnětech rodičů)

  Zkušenosti, které nabízím

  – 12 let praxe v roli učitele dospělých

  – 6 let jsem pracovala přímo s učiteli základních a středních škol (vedení vzdělávacích projektů, kurzy, mentoring, individuální podpora a supervize), vedení projektů a získávání grantů.

  V současné době pracuji jako psychoterapeutka a setkávám se ve své praxi jak s dospělými, tak staršími dětmi, kterým pomáhám řešit jejich osobní starosti. I nadále se věnuji své pedagogické činnosti při vzdělávání budoucích psychoterapeutů, lékařů, učitelů a dalších odborníků.

  Pracovní zkušenosti:

  2013 – 2019 Psychoterapeutické Centrum Gaudia a Gaudia Institut, s.r.o. www.gaudia.cz

  2011 – 2019 Soukromá poradenská činnost v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje lidí Individuální konzultace, vzdělávání. Spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími institucemi.

  2007 – 2016 Lektorská činnosti v oblasti vzdělávání dospělých Kritické myšlení z.ú.. www.kritickemysleni.cz

  2008 – 2011 Projektová manažerka, vedoucí oddělení vzdělávacího centra TEREZA, www.terezanet.cz

  2005 – 2008 Projektová manažerka Centrum pro komunitní práci, www.cpkp.cz

zápis 11-18

Zápis 12-17

Zápis 6-17