Týdenní plán pro 1. ročník

19. 2. - 23. 2. 2018

Ve čtvrtek 22.2. budou mít děti karneval v MŠ, akce bude trvat přibližně 2 hodiny, ostatní hodiny se normálně vyučuje. Karneval bude místo TV. Připravte si, prosím, s dětmi nějakou masku, ať si akci mohou plně užít. T. Mac.  

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • Slabikář str. 56 - 59
 • Hláska a písmeno B, b, Č, č
 • Písanka do str. 18(včetně)

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 20 (bez přechodu přes 10)
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  My family - Family song
 • Food
 • Kimś game

Prvouka

 •  Exotické ovoce a zelenina

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Písničky z pohádek

Tělesná výchova

12. 2. - 16. 2. 2018

Prosíme rodiče, aby nechodili za dětmi nahoru do šatny a do třídy. Děti jsou šikovné, samostatné, důvěřujte jim! Doprovázení prvňáčků se obvykle toleruje na počátku září (zvykají si na pobyt ve škole). Něco jiného je, když si rodiče předem domluví konzultaci s vyučujícími.   Taktéž o vydání dítěte ze školní  družiny žádáte prostřednictvím videotelefonu (u vstupu do budovy) - vychovatelka Vás vidí  na obrazovce a dítě za Vámi pošle dolů. Děkujeme za dodržování těchto zásad. P. Fialová, tř. uč. I. třídy

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • Slabikář str. 56 - 59
 • Hláska a písmeno 
 • Písanka do str. 15 (včetně)

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 20 (bez přechodu přes 10)
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  My family - I like my mum, dad
 • This is...Who is this?
 • songs Family, Good night

Prvouka

 •  Můj domov, vesnice x město

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Opakování masopustních písní a říkadel
 • rytmické hry
 • poslech a reakce na něj

Tělesná výchova

 •  3. dvojlekce bruslení

5.2. - 9. 2. 2018

Český jazyk

 
 • Děti musejí denně nahlas číst!
 • Slabikář str. 53 - 55
 • Hláska a písmeno Š, š
 • Písanka do str. 12 (včetně)

Matematika

 •  Seznámení s čísly do 20: čís. řady, porovnávání
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  Colours, things in the classroom
 • songs - Rainbow, Red and orange

Prvouka

 •  Roční období, měsíce, týdny, dny

Výtvarná výchova

 •  Výzdoba vestibulu školy - větev s obtisk. dna PET láhve

Pracovní činnosti

 •  Výroba pomůcek do výuky, dokončování projektu z Prv

Hudební výchova

 • masopustní říkanky a písně
 • rytmická a hlasová cvičení 

Tělesná výchova

 •  2. dvojlekce bruslení

29. 1. - 2. 2. 2018

2. 2.  = pololetní prázdniny

Český jazyk

 
 • Děti musejí denně nahlas číst!
 • Slabikář str.50-52, dole na stránce podpis rodiče
 • Hláska a písmeno H, h, C, c
 • Písanka str.8,9

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 10
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy
 • Stavby z kostek

Anglický jazyk

 •  Colours and things - What´s this? What colour is this?

Prvouka

 •  Hygiena- péče o tělo i o zuby
 • projekt "Veselé zoubky"

Výtvarná výchova

 •  Výzdoba oken ve třídě

Pracovní činnosti

 •  Výzdoba oken ve třídě

Hudební výchova

 •  rytmická a dechová cvičení

Tělesná výchova

 •  1. dvojlekce bruslení

22. 1. - 26. 1. 2018

Domácí úkoly z Čj a M zadává p. řed. Macourková, z Aj p. uč. Šusterová.
Prosíme rodiče o kopii kartičky zdravotní pojišťovny (bruslení!). Děkujeme.

Český jazyk

 • Dvojhlásky au, ou, hláska a písmeno Š, š
 • Vymýšlení slov na danou hlásku
 • Dokončování vět
 • Dělení na slabiky
 • Děti musejí denně nahlas číst!

Matematika

 • Obor čísel 0-10
 • Sčítání a odčítání
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy

Anglický jazyk

 • pozdravy, představení se
 •  barvy, tvoření vět - It is...., This pencil is blue...
 • songs Happy, Three little monkeys, Jack and Jill

Prvouka

 •  projekt Lidské tělo

Výtvarná výchova

 •  Naše tradice- Tři králové, Hromnice

Pracovní činnosti

 •  Hasiči (soutěž), dokončování projektu 

Hudební výchova

 •  dechová a hlasová cvičení, Muzikantská pohádka, poslech, rytmické hry
 • lidové a umělé písně
 • zápis not - úvod

Tělesná výchova

 •  

15. 1. - 19. 1. 2018

Pomáhejte, prosím, dětem s přípravou na výuku, kontrolou aktovky, penálu, sešitů. Dohlédněte na včasné příchody dětí do školy (7.50 ráno ve třídě). Výskyt vší ve škole, zkontrolujte svým dětem hlavu. Děkujeme!

Český jazyk

 •  Hláska a písmeno V,v, Z, z
 • Dokončování vět
 • Hledání písmenek ve slově
 • Dělení na slabiky
 • Skládání rozstříhaného textu

Matematika

 • Obor čísel 0-10
 • Sčítání a odčítání
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  Měsíce, dny v týdnu, hodiny

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k textu

Pracovní činnosti

 
 • Sova - vystřižení tvaru těla podle šablony, návrh "pruhovaného kabátku"

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • Rozcvička
 • Nácvik chytání a házení míče
 • Na jelena
 • "Chyť a utíkej"

8.1.-12.1.2018

Prosím o důkladnou kontrolu DÚ - velice často chybí !!! Podepsat v ŽK třídní schůzky.Děkuji 

Český jazyk

 • Hláska a písmeno D,d, Z,z, K,k
 • Každý den číst slabikář str. 27-29, 35-40
 • Psaní číslic 1-6 (kontrola držení tužky, správné sezení, sklon sešitu)
 • Slabiky s písmenem l, pozor na sklon písmen, velikost, napojování - pečlivost!!!

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-9
 • Slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • Hodiny

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty - "sportující sněhuláci"

Pracovní činnosti

 •  3D obrázek - strašidelný dům

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • honičky, rozcvička - jógová cvičení pro děti, sestava "Pozdrav slunci"
 • fotbal
 • cvičení s obručemi
 • štafetové hry

 

3.- 5. 1. 2018- co procvičovat doma s dětmi- úkoly:

Český jazyk

 •  číst ve slabikáři každý den- str. 27-28
 • v písankách trénujeme O, o - písanka 1/ str. 18- 19 (s dětmi, které mají O, o hotové v písance, trénujeme tato písmena na cvičné papíry a do cvičných sešitů)

Matematika

 • dokončit doma str. 16 v PS - rodiče DÚ podepíší

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • dokončit stranu 26 v pracovním sešitě, zopakovat názvy dnů a měsíců

 

6. 11. - 10. 11. 2017

Český jazyk

 • Čtení slabik
 • Písmeno I, i
 • Psaní číslice 6 a 7

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru 6

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • Určování listnatých a jehličnatých stromů
 • Trávení volného času na podzim

Výtvarná výchova

 • Svatý Martin - kresba 

Pracovní činnosti

 •  Veselé figurky z kaštanů

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • rozcvička
 • švihadla, lavičky
 • soutěže