Týdenní plán pro 1. ročník

Všem rodičům i dětem pohodový čas dovolených a prázdnin (ať  Vám dovolenka vyjde na jedničku!) přeje Pavlína Fialová

25. - 29. 6. 2018

Výuka končí po 4. vyučovací hodině

 • s výjimkou 26. 6. – řevničtí myslivci (návrat kolem 13. hodiny) a 29. 6. – vydávání vysvědčení (konec v 8.45)
 • dne 29. 6. nebude ŠD, obědy pro školáky jsou odhlášeny
 • zkrácení výuky  budou mít děti zapsáno a podepsáno od rodičů v žákovských knížkách nebo na lístečcích
 • k myslivcům sportovní oblečení + obuv, do batůžku svačinu, pití, pláštěnku, kapesné, jízdenku do Řevnic a zpět
 • ve čtvrtek odevzdáváme čisté a vyspravené učebnice (M, Prv), Slabikář dostávají děti od školy na památku)

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • skupinová práce 
 • slabikář - Nová spolužačka, Černá hodinka, Věž, Počítač, Jak šlo vejce na vandr
 • mimoslab. četba - První čtení
 • písanka: ž, Ž, ř, Ř - napojování písmen, opis a přepis slov

Matematika

 • odčítání: 14 mínus 5, 6, 7, 8, 9
 • slovní úlohy na odčítání
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy
 • hrajeme si s matematikou: HAFERA, OlDipo

Anglický jazyk

 •  nekoná se - Dopoledne s myslivci

Prvouka

 • Léto a prázdniny, les v létě
 • řevničtí myslivci - poznávání  rostlin a zvířat

Výtvarná výchova

 • není (plavecký kurz)

Pracovní činnosti

 • péče o pozemek

Hudební výchova

 •  lidové písně, Dva roky prázdnin

Tělesná výchova

 •  Plavecký výcvik (st- v 7.00 na nádraží)

18. - 22. 6. 2018

 • prosím o navrácení půjčených krojů, věnečků, čelenek a šátků
 • vyzvednout školní fotografie (kdo tak ještě neučinil)

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • slab,: Sešup, K čemu jsou holky a kluci..., Každý mluví tak, jak umí
 • mimoslab. četba: První čtení
 • projekt, čtenářský koutek
 • písanka: b, B, č, Č -napojení písmen, opis a přepis slov

Matematika

 • odčítání: 13 mínus 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • slovní úlohy na odčítání
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy
 • matematické hry

Anglický jazyk

 •  Pets - This is.., I play, have
 • songs I´m a little rabbit, Old Mc Donald

Prvouka

 • Třídění odpadu, ochrana přírody, opakování

Výtvarná výchova

 • není (plavecký kurz)

Pracovní činnosti

 • péče o pozemek

Hudební výchova

 •  lidové a umělé písně
 • dechová a intonační cvičení
 • píseň Dva roky prázdnin

Tělesná výchova

 •  Plavecký výcvik (st- v 7.00 na nádraží, út + pá v 7. 50 ve škole)

11. - 15. 6. 2018

 • nezapomeňte uhradit 500,- (250,- = výtvarné potřeby, 250,- = pracovní sešity)

Český jazyk

 • škola v přírodě 

Matematika

 • škola v přírodě

Anglický jazyk

 •  škola v přírodě

Prvouka

 • škola v přírodě

Výtvarná výchova

 • škola v přírodě

Pracovní činnosti

 • škola v přírodě

Hudební výchova

 •  škola v přírodě

Tělesná výchova

 •  škola v přírodě                                                                                                 

4. - 8. 6. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • skupinová práce 
 • slabikář - Klubko, Mláďata, Máme štěně Matěje, Štěňátko, Co mi dělá radost
 • písanka: psaní krátkých slov, T, psaní vlastních jmen s T
 • čtenářský koutek
 • mimoslab. četba: První čtení

Matematika

 • odčítání: 12 mínus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • slovní úlohy na odčítání
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  Birthday - happy birthday, How old are you?, I´m ...., I have a flowers
 • Songs Happy birthday, How old are you

Prvouka

 • Hygiena a správná výživa, nemoc, úraz, u lékaře

Výtvarná výchova

 • není (plavecký kurz)

Pracovní činnosti

 • péče o pozemek

Hudební výchova

 •  rytmická a intonační cvičení
 • kánony
 • Rusalka - příběh a ukázky

Tělesná výchova

 •  Plavecký výcvik (st- v 7.00 na nádraží, pá v 7. 50 ve škole)

28. 5. - 1. 6. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • čteme dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • skupinová práce (čtenářská gramotnost, kritic. myšlení)
 • slabikář- U dědy, Bělásek, Vrátka, K čemu jsou na světě dospělí
 • písanka: H, vlastní jména s H, h a slova s h (opis i přepis)
 • mimoslab. četba: První čtení
 • pracovní listy

Matematika

 • odčítání: 11 mínus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  Numbers -What number? How many, seznámení s množným číslem podstatných jmen

Prvouka

 • lidské tělo, obličej

Výtvarná výchova

 • soutěž: exteriér hradu - naši patroni, kupole, věž

Pracovní činnosti

 • péče o pozemek

Hudební výchova

 •  relaxační techniky
 • opakování probraných písní

Tělesná výchova

 •  Plavecký výcvik

21. - 25. 5. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • čteme dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • skupinová práce (čtenářská gramotnost, kritic. myšlení)
 • pracovní listy
 • písanka: Z, navazování písmen a vlast. jména s Z, opis a přepis slov
 • slabikář: Šel Janeček na kopeček, Čí jsem, Abeceda
 • mimoslab. četba: První čtení

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy
 • hrajeme si s matematikou: OlDipo, HAFERA

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • hospodářská zvířata, mazlíčci - opakování

Výtvarná výchova

 • soutěž: exteriér hradu - naši patroni

Pracovní činnosti

 • práce na pozemku

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 •  Plavecký výcvik

14. - 18. 5. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • čteme dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • skupinová práce (čtenářská gramotnost, kritic. myšlení)
 • slabikář: Vrátka, Bělásek
 • písanka: c, C- opis a přepis slov, vlastní jména
 • pracovní listy
 • mimoslab. četba: První čtení

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy
 • matematické hry

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • domácí mazlíčci

Výtvarná výchova

 • batikovaný hedvábný šátek (k tanečnímu vystoupení)

Pracovní činnosti

 • práce na školním pozemku

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 •  Plavecký výcvik

2. - 4. 5. + 9. - 11. 5. 2018

4. 5. vybraní zájemci (kluci +Anička) pojedou s paní ředitelkou do Berouna na fotbalový zápas

McDonald's Cup

a zbylí žáci a žákyně mají možnost v pátek nacvičovat taneční vystoupení se šátky na letošní Máje (Modlitba za vodu) ve škole. Všem sportovcům přejeme hodně zdaru!

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • čteme dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • skupinová práce (čtenářská gramotnost, kritic. myšlení)
 • slabikář, pracovní listy
 • písanka: eu, ou, Ou, au, Au - opis a přepis slov s dvojhláskami

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  hodina odpadá - státní svátek

Prvouka

 • hospodářská zvířata
 • domácí mazlíčci
 • poznávání rostlin a živočichů

Výtvarná výchova

 • soutěž: interiér hradu - naši patroni

Pracovní činnosti

 • soutěž: exteriér hradu - naši patroni

Hudební výchova

 •  písničky Zdeňka Svěráka

Tělesná výchova

 •  Plavecký výcvik

23. - 27. 4. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • čteme di, ti, ni
 • porozumění čtenému textu
 • slabikář, pracovní listy
 • písanka: R, r- opis a přepis slov

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • soutěže, skupinové práce
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • hospodářská zvířata- práce ve dvojicích
 • poznávání rostlin a živočichů

Výtvarná výchova

 • malujeme a povídáme si o tom, na co se těšíme (škola v přírodě, prázdniny)

Pracovní činnosti

 • soutěž: naši světci - vitráže
 •  

Hudební výchova

 •  lidové písně - jaro

Tělesná výchova

 •  běžecká abeceda
 • vybíjená

16. - 20. 4.  2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • písmeno a hláska Ch, ch
 • slabikář: Chumelí, bude zima, bude mráz, Vlezla moucha...
 • písanka: slova - lupen, motýl, S, s - Sam. Same!, k
 • divadelní představení - Divadlo U Hasičů

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • matematické výukové programy
 • matematické hry

Anglický jazyk

 •  tvoření věty - This is...It is...
 • rhymes 1,2 Put on the shoe, Hands up...

Prvouka

 • zvířata na statku
 • ekologický program Naše planeta, náš život v Králově Dvoře

Výtvarná výchova

 • "Tapetový šnek" - koláž: vytrhávání, lepení, pozadí vodovkou, tráva z barevného papíru

Pracovní činnosti

 • "Tapetový šnek"  - dokončení

Hudební výchova

 •  divadelní představení s prvky opery
 • zpívání s předškoláky - Červená Karkulka

9. - 13. 4.  2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • písmeno a hláska F. f
 • slabikář: Telefon, Polička, Krtek, Prsty, Cvrček
 • písanka: psaní vlastních jmen (Milan, Pavel, Vilém), sysel, mýval, d, de 

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  konverzační hry - Yes, I am, No, I am not
 • rhymes and songs

Prvouka

 • stromy a keře na jaře
 • jarní vycházka

Výtvarná výchova

 • "Město v noci" - práce s křídami na černém papíře, podlepení barevným papírem

Pracovní činnosti

 • výzdoba třídy a chodby

Hudební výchova

 •  lidové a umělé písně
 • rytmická a dechová cvičení

Tělesná výchova

 • průpravná cvičení ke skoku přes kozu
 • skok přes kozu

2. - 6. 4.  2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • Písmeno a hláska G, g
 • Slabikář: Lucie má dogu
 • Písanka:z, zi, ze, zá, zima, vázy, zelí, sází, zívá...

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • slovní úlohy
 • číselné řetězce

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • květiny na jaře
 • sázení a setí rostlin

Výtvarná výchova

 •  "Jarní květina" - vlepená s barevným papírem na čtvrtku , rozstřiženou na třetiny

Pracovní činnosti

 • nové jmenovky pro boxy k uložení sešitů

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • hod na koš
 • průpravná cvičení ke skoku do dálky
 • skok do dálky

26. 3. - 30. 3. 2018

Na jarní dílny si děti přinesou květináček, vyfouknutá vajíčka, látkové stuhy...

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • písmeno a hláska Ř, ř, Ž, ž
 • slabikář: Řeka, Moře, Řípa velká jako Říp, Netopýři
 • písanka: V, v, Véna, Véno!, Iva, Vít, Víla, víte, loví

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • slovní úlohy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 

Prvouka

 •  jaro - příroda se probouzí
 • Velikonoce - svátky jara
 • přílet stěhovavých ptáků

Výtvarná výchova

 •  jarní dílny- výroba závěsů, kraslic v květináčcích, pečení lineckého cukroví, výzdoba oken ve třídách

Pracovní činnosti

 • jarní dílny

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 •  míčové hry-chytání a házení míče
 • běžecká abeceda

19. 3. - 23. 3. 2018

Poprosím vás o květináček (případně mističku či kelímek), do kterého zasejeme osení + zeminu+ obilí (řeřichu). Vyfoukněte, prosím, dětem 3 - 5 vajec (ty stačí přinést příští týden). Obaly od vajec také dokážeme využít pro naše tvoření. Děkujeme! PF

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • Slabikář - Vaříme, Špaček, A já pořád..., Rozpočitadlo
 • Hláska a písmeno Ř, ř
 • Písanka do str.

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 20 (s přechodem přes 10)
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  Play and revise
 • rhymes Butterfly, Friends, Two hands up

Prvouka

 •  příroda na jaře
 • důležitá telefonní čísla

Výtvarná výchova

 •  výroba svíček ve "svíčkárně", vysazení obilí => osení

Pracovní činnosti

 •  výroba svíček ve "svíčkárně", vysazení obilí => osení

Hudební výchova

 •  básničky a písničky k vynášení Morany

Tělesná výchova

 •  Rozcvička, soutěživé hry
 • Průpravná cvičení ke skoku do dálky
 • Posilovací cvičení

5. 3. - 9. 3. 2018

Vážení rodiče, pokud se udrží sníh, ať si děti berou do školy boby (lžíce na sníh), zateplené oblečení na převlečení.

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • Slabikář - Lyže, Až budu velký, Žížaly
 • Hláska a písmeno Ž, ž
 • Písanka do str.

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 20 (bez přechodu přes 10
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  This is.... - jednoduchá věta
 • songs If you are happy, Colours

Prvouka

 •  Doprava ve městě

Výtvarná výchova

 •  "Sen" - práce na soutěž ZUŠ Řevnice

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Zimní písničky
 • rytmická a dechová cvičení

Tělesná výchova

 •  Rozcvička, soutěživé hry
 • Průpravná cvičení k skoku do dálky
 • Posilovací cvičení

26. 2. - 2. 3. 2018

Pokud na to někdo zapomněl, prosím, přinést do školy opakovací sešity z nakladatelství Pierot (pokud o ně nemáte zájem) nebo peníze (jeden sešit á 75,-). Zároveň oznamuji poslední možnost si zakoupit odznáčky od fondu Sidus á 35,-.  P. Fialová

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • Slabikář 
 • Hláska a písmeno Ž, ž, Ř, ř
 • Písanka do str.

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 20 (bez přechodu přes 10)
 • Pracovní sešit do str.15(včetně)
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  Family song
 • Story

Prvouka

 •  Můj domov

Výtvarná výchova

 •  Stromy - koláž

Pracovní činnosti

 •  Stromy - koláž (dokončení)

Hudební výchova

 •  Písničky o zvířatech (Z. Svěrák, J. Nohavica)

Tělesná výchova

 •  Rozcvička, soutěživé hry
 • Gymnastika - výskok na švédskou bednu
 • Průpravná cvičení k skoku do dálky
 • Posilovací cvičení

19. 2. - 23. 2. 2018

Ve čtvrtek 22.2. budou mít děti karneval v MŠ, akce bude trvat přibližně 2 hodiny, ostatní hodiny se normálně vyučuje. Karneval bude místo TV. Připravte si, prosím, s dětmi nějakou masku, ať si akci mohou plně užít. T. Mac.  

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • Slabikář str. 56 - 59
 • Hláska a písmeno B, b, Č, č
 • Písanka do str. 18(včetně)

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 20 (bez přechodu přes 10)
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  My family - Family song
 • Food
 • Kimś game

Prvouka

 •  Exotické ovoce a zelenina

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Písničky z pohádek

Tělesná výchova

12. 2. - 16. 2. 2018

Prosíme rodiče, aby nechodili za dětmi nahoru do šatny a do třídy. Děti jsou šikovné, samostatné, důvěřujte jim! Doprovázení prvňáčků se obvykle toleruje na počátku září (zvykají si na pobyt ve škole). Něco jiného je, když si rodiče předem domluví konzultaci s vyučujícími.   Taktéž o vydání dítěte ze školní  družiny žádáte prostřednictvím videotelefonu (u vstupu do budovy) - vychovatelka Vás vidí  na obrazovce a dítě za Vámi pošle dolů. Děkujeme za dodržování těchto zásad. P. Fialová, tř. uč. I. třídy

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (10- 15 min)!
 • Slabikář str. 56 - 59
 • Hláska a písmeno 
 • Písanka do str. 15 (včetně)

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 20 (bez přechodu přes 10)
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  My family - I like my mum, dad
 • This is...Who is this?
 • songs Family, Good night

Prvouka

 •  Můj domov, vesnice x město

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Opakování masopustních písní a říkadel
 • rytmické hry
 • poslech a reakce na něj

Tělesná výchova

 •  3. dvojlekce bruslení

5.2. - 9. 2. 2018

Český jazyk

 
 • Děti musejí denně nahlas číst!
 • Slabikář str. 53 - 55
 • Hláska a písmeno Š, š
 • Písanka do str. 12 (včetně)

Matematika

 •  Seznámení s čísly do 20: čís. řady, porovnávání
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy

Anglický jazyk

 •  Colours, things in the classroom
 • songs - Rainbow, Red and orange

Prvouka

 •  Roční období, měsíce, týdny, dny

Výtvarná výchova

 •  Výzdoba vestibulu školy - větev s obtisk. dna PET láhve

Pracovní činnosti

 •  Výroba pomůcek do výuky, dokončování projektu z Prv

Hudební výchova

 • masopustní říkanky a písně
 • rytmická a hlasová cvičení 

Tělesná výchova

 •  2. dvojlekce bruslení

29. 1. - 2. 2. 2018

2. 2.  = pololetní prázdniny

Český jazyk

 
 • Děti musejí denně nahlas číst!
 • Slabikář str.50-52, dole na stránce podpis rodiče
 • Hláska a písmeno H, h, C, c
 • Písanka str.8,9

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru do 10
 • Slovní úlohy
 • Logické úlohy
 • Stavby z kostek

Anglický jazyk

 •  Colours and things - What´s this? What colour is this?

Prvouka

 •  Hygiena- péče o tělo i o zuby
 • projekt "Veselé zoubky"

Výtvarná výchova

 •  Výzdoba oken ve třídě

Pracovní činnosti

 •  Výzdoba oken ve třídě

Hudební výchova

 •  rytmická a dechová cvičení

Tělesná výchova

 •  1. dvojlekce bruslení

22. 1. - 26. 1. 2018

Domácí úkoly z Čj a M zadává p. řed. Macourková, z Aj p. uč. Šusterová.
Prosíme rodiče o kopii kartičky zdravotní pojišťovny (bruslení!). Děkujeme.

Český jazyk

 • Dvojhlásky au, ou, hláska a písmeno Š, š
 • Vymýšlení slov na danou hlásku
 • Dokončování vět
 • Dělení na slabiky
 • Děti musejí denně nahlas číst!

Matematika

 • Obor čísel 0-10
 • Sčítání a odčítání
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy

Anglický jazyk

 • pozdravy, představení se
 •  barvy, tvoření vět - It is...., This pencil is blue...
 • songs Happy, Three little monkeys, Jack and Jill

Prvouka

 •  projekt Lidské tělo

Výtvarná výchova

 •  Naše tradice- Tři králové, Hromnice

Pracovní činnosti

 •  Hasiči (soutěž), dokončování projektu 

Hudební výchova

 •  dechová a hlasová cvičení, Muzikantská pohádka, poslech, rytmické hry
 • lidové a umělé písně
 • zápis not - úvod

Tělesná výchova

 •  

15. 1. - 19. 1. 2018

Pomáhejte, prosím, dětem s přípravou na výuku, kontrolou aktovky, penálu, sešitů. Dohlédněte na včasné příchody dětí do školy (7.50 ráno ve třídě). Výskyt vší ve škole, zkontrolujte svým dětem hlavu. Děkujeme!

Český jazyk

 •  Hláska a písmeno V,v, Z, z
 • Dokončování vět
 • Hledání písmenek ve slově
 • Dělení na slabiky
 • Skládání rozstříhaného textu

Matematika

 • Obor čísel 0-10
 • Sčítání a odčítání
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  Měsíce, dny v týdnu, hodiny

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k textu

Pracovní činnosti

 
 • Sova - vystřižení tvaru těla podle šablony, návrh "pruhovaného kabátku"

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • Rozcvička
 • Nácvik chytání a házení míče
 • Na jelena
 • "Chyť a utíkej"

8.1.-12.1.2018

Prosím o důkladnou kontrolu DÚ - velice často chybí !!! Podepsat v ŽK třídní schůzky.Děkuji 

Český jazyk

 • Hláska a písmeno D,d, Z,z, K,k
 • Každý den číst slabikář str. 27-29, 35-40
 • Psaní číslic 1-6 (kontrola držení tužky, správné sezení, sklon sešitu)
 • Slabiky s písmenem l, pozor na sklon písmen, velikost, napojování - pečlivost!!!

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-9
 • Slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • Hodiny

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty - "sportující sněhuláci"

Pracovní činnosti

 •  3D obrázek - strašidelný dům

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • honičky, rozcvička - jógová cvičení pro děti, sestava "Pozdrav slunci"
 • fotbal
 • cvičení s obručemi
 • štafetové hry

 

3.- 5. 1. 2018- co procvičovat doma s dětmi- úkoly:

Český jazyk

 •  číst ve slabikáři každý den- str. 27-28
 • v písankách trénujeme O, o - písanka 1/ str. 18- 19 (s dětmi, které mají O, o hotové v písance, trénujeme tato písmena na cvičné papíry a do cvičných sešitů)

Matematika

 • dokončit doma str. 16 v PS - rodiče DÚ podepíší

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • dokončit stranu 26 v pracovním sešitě, zopakovat názvy dnů a měsíců

 

6. 11. - 10. 11. 2017

Český jazyk

 • Čtení slabik
 • Písmeno I, i
 • Psaní číslice 6 a 7

Matematika

 •  Sčítání a odčítání v oboru 6

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • Určování listnatých a jehličnatých stromů
 • Trávení volného času na podzim

Výtvarná výchova

 • Svatý Martin - kresba 

Pracovní činnosti

 •  Veselé figurky z kaštanů

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • rozcvička
 • švihadla, lavičky
 • soutěže