První ročník

Třídní učitelka je Mgr. Dominika Šusterová.

 

Rozvrh hodin – 1. ročník

  1. hod. 

(8:00 – 8:45)

2. hod. 

(8:55 – 9:40)

3. hod.

(10:00 – 10:45)

4. hod.

(10:55 – 11:40)

5. hod.

(11:50 – 12:35)

Pondělí                    
Úterý                    
Středa                    
Čtvrtek                    
Pátek                    

Rozvrh hodin platný od 2. 9. 2019 (škola si vyhrazuje právo rozvrh v průběhu září pozměnit)

Ma – Mgr. Tereza Macourková (ředitelka školy)

Šu – Mgr. Dominika Šusterová (tř. uč. I. třídy)

Fi – Mgr. Pavlína Fialová (tř. uč. II. třídy)

Lá – Martina Lázničková (asistentka pedagoga)

 

Pomůcky pro prvňáčky:

Seznam pomůcek