První ročník

Rozvrh hodin – 1. ročník

  1. 

(8:00 – 8:45)

2. 

(8:55 – 9:40)

3. 

(10:00 – 10:45)

4. 

(10:55 – 11:40)

PONDĚLÍ PRV Mat VV Mat ČJ Ma M Ma
ÚTERÝ TV Fr TV Fr ČJ Ma ČJ Ma
STŘEDA PRV Mat ČJ Ma M Ma AJ Mat
ČTVRTEK ČJ Ma M Ma Mat ČJ Ma
PÁTEK ČJ Ma ČJ Ma M Ma HV Šu

Rozvrh hodin platný od 1. 9. 2020 (škola si vyhrazuje právo rozvrh v průběhu září pozměnit)

Ma – Mgr. Tereza Macourková – třídní učitelka

Mat – Kateřina Matějčková 

Šu – Mgr. Dominika Šusterová 

Fr – Karel Franěk

Pomůcky pro prvňáčky:

Seznam pomůcek