První ročník

Třídní učitelka je Mgr. Pavlína Fialová.

 

Rozvrh hodin 1. ročník

  1. hod. 

(8:00 – 8:45)

2. hod. 

(8:55 – 9:40)

3. hod.

(10:00 – 10:45)

4. hod.

(10:55 – 11:40)

5. hod.

(11:50 – 12:35)

Pondělí  Čj  Ma Prv  Ma  Čj  Ma  M  Fi    
Úterý  M  Fi  Čj  Ma  Aj  Šu  Čj  Ma    
Středa Vv  Fi    Fi  Tv  Lá  Tv      
Čtvrtek  M  Fi  Čj  Ma  Čj  Ma   Hv  Šu    
Pátek  M  Fi  Čj  Ma  Čj  Ma   Prv  Ma    

Rozvrh hodin platný od 1. 9. 2018 (škola si vyhrazuje právo rozvrh v průběhu září pozměnit)

Mgr. Tereza Macourková (ředitelka školy) – Ma

Mgr. Dominika Šusterová (tř. uč. 2., 4. a 5. ročníku)- Šu

Mgr. Pavlína Fialová (tř. uč. 1. a 3. ročníku)- Fi

Martina Lázničková – asistentka pedagoga – Lá

 

 

Pomůcky pro prvňáčky

Seznam pomůcek