Pátý ročník

Třídní učitelka je Mgr. Dominika Šusterová.

Rozvrh hodin 5. ročník

 1. hod. 

(8:00-8:45) 

 2. hod. 

(8:55-9:40)

 3. hod. 

(10:00-10:45)

 4. hod. 

(10:55-11:40) 

 5. hod. 

(11:50-12:35) 

 Pondělí  Čj (Šu) Aj (Šu)  M (Fi)  Pč (Fi)  Přv (Fi)
 Úterý  Čj (Šu)  Vl (Fi)  M (Fi)  Čj (Šu)  Aj (Šu)
 Středa  Čj (Šu)  Vl (Fi)  Hv (Šu)  Inf (Fi)  Aj (Šu)
 Čtvrtek  Čj (Šu)  M (Fi) Aj (Šu)  M (Fi)  Přv (Fi)
 Pátek  Čj (Šu)  M (Fi) Vv (Fi)  Vv (Fi)  

V pondělí 7. a 8. hodinu – Tv (Šu)

Rozvrh hodin platný od 1. 9. 2018 (škola si vyhrazuje právo rozvrh v průběhu září pozměnit)

Mgr. Tereza Macourková (ředitelka školy) – Ma

Mgr. Dominika Šusterová (tř. uč. 2., 4. a 5. ročníku)- Šu

Mgr. Pavlína Fialová (tř. uč. 1. a 3. ročníku)- Fi

Martina Lázničková – asistentka pedagoga – Lá

Aktuální týdenní plán

Týdenní plán 5. ročník