Historie školy

Mateřská škola vznikla v obci Zadní Třebaň dne 1. 9. 1951 v soukromé vile č.p. 192. V roce 1972 byla zahájena stavba nové mateřské školy na stávajícím pozemku. Po dokončení hrubé stavby v roce 1973 pokračovaly práce v rámci „akce Z“, kdy obyvatelé Zadní Třebaně uzavřeli závazek k odpracování 500 hodin.

„SRPŠ při MŠ uzavřelo závazky v celkovém počtu 500 hodin, které budou odpracovány při úklidu nově postavené mateřské školy.“

„Školní rok 1973/1974 – Hrubá stavba nové mateřské školy byla skončena do konce kalendářního roku 1973. Do konce školní roku bylo na stavbě pokračováno svépomocí v rámci akce Z o sobotách a nedělích. Práce postupovaly dost pomalu.“

„Školní rok 1974/1975 – V průběhu celého uplynulého školního roku se pokračovalo na stavbě nové mateřské školy. Bylo uděláno hodně práce, avšak pro nedostatek různého materiálu, jako jsou např. obklady a dlaždice, nebude možno zahájit příští školní rok v novém objektu.“

„Dne 16. 10. 1976 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola pro 60 dětí“ (Školní kronika Mateřská škola Zadní Třebaň 1951-2000).

 

 

 

Mimo jiné z důvodu klesajícího počtu dětí v mateřské škole byla v prvním patře zřízena základní škola.

 

Velká školní slavnost se odehrála dne 3. 9. 1990 při zahájení nového školního roku, kdy se prvně v Zadní Třebani otevírala jednotřídka základní školy. Do této třídy bylo přihlášeno 7 žáků.

 

V průběhu následujících let byl k budově školy přistaven hospodářský pavilon, ve kterém se nachází školní jídelna, školní kuchyně a její zázemí.