O škole

Několik informací o naší málotřídce

Naši školu navštěvují především žáci ze Zadní Třebaně, ale i žáci z jiných obcí. Součástí ZŠ a MŠ Zadní Třebaň jsou: 
 
– kapacita: 50 žáků (3 třídy, 1. – 5. ročník 1. stupně)
– kapacita: 28 dětí (1 třída)
ŠD – kapacita: 25 účastníků (1 oddělení)
ŠJ – kapacita: 100 jídel (děti z MŠ, žáci ze ZŠ , zaměstnanci školy)

Základní škola Zadní Třebaň je součástí „Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun“,  zřízené obcí Zadní Třebaň.

Co to jsou málotřídky?

Školy, které mají málo tříd. Konkrétně ta naše má třídy tři a v nich pět ročníků (kapacita naší ZŠ je 50 žáků).

Pohyb

K pohybovým aktivitám využíváme školní zahradu a přilehlé obecní hřiště. Tělesnou výchovu vyučujeme na fotbalovém hřišti a v obecním Společenském domě, kde je sál s nezbytným tělocvičným vybavením. 

Spolupráce a programy

Úzce spolupracujeme s Domečkem Hořovice (vedení kroužků, Andělská a Čertovská cesta, ekologický program, divadelní festival ap.). Do školy zveme každoročně různé odborníky – na dopravní výchovu (p. Kvasnička z berounské autoškoly), na první pomoc a zdravovědu (p. Stronček ze z. s. Helpík) a další. Velmi se nám osvědčila spolupráce se řevnickými myslivci, kteří nám předávají spoustu znalostí o přírodě. Preventivní program „Veselé zoubky“ je určen našim nejmladším školáčkům (spolupráce s DM drogerií). Každoročně se rovněž zúčastňujeme matematických soutěží (Matematický klokan, Pythagoriáda, MO).

Naše škola v odpoledních hodinách propůjčuje své prostory učitelům k soukromé výuce hudby (klavír, kytara, zpěv, sbor). 

Do školy opakovaně  zveme básníky, divadelníky, mobilní planetárium, různé odborníky i rodiče, kteří mají dětem co předat. Navštěvujeme divadla, výstavy, koncerty v Rudolfinu, jezdíme na školu v přírodě i na jednodenní výlety. Součástí výuky tělesné výchovy je kurz bruslení a plavání.

Svým programem oživujeme řadu obecních slavností a událostí. Dobrá spolupráce se vstřícným zřizovatelem je pro nás prioritou. Kromě obecních slavností pořádáme i svoje vlastní: slavnostní zahájení školního roku, svatomartinský průvod, Vánoční besídku, školní masopustní ples,  loučení se zimou (vynášení Morany) a Zahradní slavnost (v závěru školního roku).