O škole

Několik informací o naší málotřídce…

Základní škola Zadní Třebaň je součástí „Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun“,  zřízené obcí Zadní Třebaň.

Co to jsou málotřídky? Školy, které mají málo tříd. Konkrétně ta naše má třídy dvě a v nich pět ročníků (kapacita naší ZŠ je 50 žáků).

Má k dispozici dvě kmenové učebny a jednu odbornou pracovnu (počítačovou/jazykovou), místnost a kancelář pro školní družinu,  sborovnu a hygienické zázemí. K pohybovým aktivitám využíváme školní zahradu a přilehlé obecní hřiště. Tělesnou výchovu vyučujeme na fotbalovém hřišti a v obecním Společenském domě, kde je sál s nezbytným tělocvičným vybavením. 

Naši školu navštěvují především žáci ze Zadní Třebaně, někdy i z jiných okolních obcí (Hlásná Třebaň, Řevnice, Halouny…).

Úzce spolupracujeme s Domečkem Hořovice (vedení kroužků, Andělská a Čertovská cesta, ekologický program, divadelní festival ap.). Do školy zveme každoročně různé odborníky – na dopravní výchovu (p. Kvasnička z berounské autoškoly), na první pomoc a zdravovědu (p. Stronček ze z. s. Helpík) a další. Velmi se nám osvědčila spolupráce se řevnickými myslivci, kteří nám předávají spoustu znalostí o přírodě. Preventivní program „Veselé zoubky“ je určen našim nejmladším školáčkům (spolupráce s DM drogerií). Každoročně se rovněž zúčastňujeme matematických soutěží (Matematický klokan, Pythagoriáda, MO).

Naše škola v odpoledních hodinách propůjčuje své prostory učitelům k soukromé výuce hudby (klavír, kytara, zpěv, sbor). Výuka anglického jazyka u nás probíhá již od prvního ročníku.

Do školy opakovaně  zveme básníky, divadelníky, mobilní planetárium, různé odborníky i rodiče, kteří mají dětem co předat. Navštěvujeme divadla, výstavy, koncerty v Rudolfinu, jezdíme na školu v přírodě i na jednodenní výlety. Součástí výuky tělesné výchovy je kurz bruslení a plavání.

Svým programem oživujeme řadu obecních slavností a událostí. Dobrá spolupráce se vstřícným zřizovatelem je pro nás prioritou. Kromě obecních slavností pořádáme i svoje vlastní: slavnostní zahájení školního roku, svatomartinský průvod, Předvánoční posezení, školní masopustní ples,  loučení se zimou (vynášení Morany) a Zahradní slavnost (v závěru školního roku).

 

Ve školním roce 2019/20  je:

třídní učitelkou 3.+4. ročníku paní Mgr. Pavlína Fialová  (fialova@skola-zadnitreban.cz),

třídní učitelkou 1.+2.+5.  ročníku paní Mgr. Dominika Šusterová (susterova@skola-zadnitreban.cz).

 

Ředitelkou školy je paní Mgr. Tereza Macourková (macourkova@skola-zadnitreban.cz).