O škole

Charakteristika základní školy

Základní škola Zadní Třebaň je součástí „Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun“, zřízené obcí Zadní Třebaň. 

ZŠ je dvojtřídní se čtyřmi prvními postupnými ročníky prvního stupně ZŠ s kapacitou 50 žáků. 

Má k dispozici dvě kmenové učebny a jednu odbornou pracovnu (počítačovou/jazykovou), místnost a kancelář pro školní družinu, ředitelnu, sborovnu a hygienické zázemí v souladu s normami. K pohybovým aktivitám využíváme školní dvůr, zahradu a přilehlé obecní hřiště. Tělesnou výchovu vyučujeme na fotbalovém hřišti a v obecním Společenském domě, kde je sál s nezbytným tělovýchovným vybavením. 

Naši školu navštěvují především žáci ze Zadní Třebaně, ale často i z Hlásné Třebaně, případně jiných okolních obcí.

Osvědčila se nám úzká spolupráce s velice vstřícným zřizovatelem, rodiči a Domečkem Hořovice.

Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň.

Ve školním roce 2017/18 je třídní učitelkou 1. a 2. ročníku paní Mgr. Pavlína Fialová (fialova@skola-zadnitreban.cz), třídní učitelkou 3. a 4. ročníku paní Mgr. Dominika Šusterová (susterova@skola-zadnitreban.cz).