Zájmové kroužky ve šk. roce 19/20

Publikováno:

1.) školní zájmové kroužky – lektoři kroužků i pomůcky hrazené z dotací, které se paní ředitelce podařilo získat => rodiče za ně nic neplatí:

a) čtenářský klub

b) lidové tance

c) angličtina I (mladší žáci)

d) angličtina II (starší žáci)

e) deskové hry + zábavná logika

 

2.) hudební kroužky (placené) => ve škole se pouze konají, vše si dohadujete s lektory:

a) výuka hry na klavír

b) výuka hry na kytaru

c) zpěv

 

3.) kroužek  „Dobřichovického domku“ (placený), domlouváte se s p. Sedloňovou z DoDo:

Věda hrou

Pá od 15. 30 do 16. 30 hod. – od 27. 9. 

 

Kontakt:

www.dobrichovickydomek.cz 

sedlonova@svcdodo.cz

tel.: 774 412 495