Zahradní slavnost

Publikováno:

Školní zahradní slavnost se vydařila po všech stránkách. Děti i dospěláci mohli zahrát pantomimické pexeso, které si připravila rodina Baarových. Díky paní Heinové jsme si mohli zblízka prohlédnout sovu pálenou a kosa černého. Od 16 h začal oficiální program, který uvedla paní ředitelka, Tereza Macourková. Za zvuku královských fanfár uvítala našeho vzácného hosta, senátora Jiřího Oberfalzera, který v kostýmu krále pasoval naše předškoláky do pozice školáků, prvňáčky na čtenáře a páťáky na absolventy. Svůj hudebno-taneční um předvedli rodičům školkáčci, kteří písní Ahoj léto navodili všem letní prázdninovou atmosféru. Následovalo divadelní vystoupení žáků 2. a 3. ročníku Zvířátka a loupežníci. Žáci 4. a 5. ročníku zahráli divadlo Na louce.
Pak už se jen piknikolovalo, pojídalo, bořily rekordy v počtu snězených palačinek, závodilo, zpívalo s Třehuskem a užívalo krásného podvečeru. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, přinesli slané i sladké dobroty, aktivně podpořili program nebo přispěli financemi, které budou využity v příštím školním roce na odměny pro všechny děti z naší mateřské i základní školy.