Zahájení školního roku, adaptační kurz

Publikováno:

Školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021. Prosíme Vás o příchod mezi 7:45 až 7:55 hod. z důvodu nařízeného prvního testování.
Organizace: v zahradním altánu na pozemku školy budou připraveny paní učitelky s testovacími sadami. Žáci si najdou svou třídu a postupně se za dohledu zaměstnanců školy otestují. Snažte se zajistit dostatečné rozestupy alespoň do doby, než bude znám výsledek testu. Na školní zahradě není povinné zakrytí nosu a úst. Slavnostní zahájení školního roku začne poté, co budou všichni žáci otestováni.

Po zahájení vstupují do budovy žáci 2. až 5. ročníku se svými třídními učitelkami. Poté do budovy vstupují žáci 1. ročníku spolu se svými rodiči (maximálně dvě osoby na žáka). Všichni vstupující do budovy musí mít zakryté dýchací cesty. Žáci 2. až 5. ročníku mají první školní den (1. 9. 2021) do 9:00 hod, poté odcházejí domů. S žáky 1. ročníku proběhne slavnostní přivítání ve třídě za přítomnosti rodičů.

Zahajovací třídní schůzky se budou konat dne 1. 9. 2021:
1. ročník:
• od 9:00 hod
• od 17:00 hod
– prosíme Vás o zpětnou vazbu, který z uvedených časů preferujete.

2. až 5. ročník:
• od 17:00 hod .

Adaptační kurz:
Z důvodu povinného testování žáků v termínech 1., 6. a 9. 9. 2021 (data z těchto testování budou vyhodnocena a následně budou nastavena další opatření) Krajská hygienická stanice Beroun nedoporučila v plánovaném termínu (6. – 8. 9. 2021) absolvoval adaptační kurz mimo budovu školy. Povedl se nám zajistit náhradní termín 21. – 23. 9. 2021 – ostatní zůstává nezměněno. Věříme, že opatření přijatá po 9. 9. 2021 nám umožní kurz absolvovat. V případě, že někdo nepřihlásil své dítě 
z důvodu nevyhovujícího původního termínu, má možnost své dítě ještě přihlásit.

Focení prvňáčků:
Informujeme Vás o každoročním focení prvňáčků do MF DNES. Focení proběhne dne 17. 9. 2021 v 10:30 hod. Na třídních schůzkách obdržíte lístečky se souhlasem s fotografováním a se zveřejněním v MF DNES (focení není povinné). V případě zájmu rodiče obdrží sestavu fotografií + tablo žáků prvního ročníku (cena bude upřesněna – v loňském roce cena činila 270,- Kč). Pokud udělíte souhlas se zveřejněním fotografie Vašeho dítěte a nebudete si chtít fotografie odkoupit, sadu fotografií můžete vrátit – není nutné je odkoupit.