Ukončení testování od 19. 2.

Publikováno:

Dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví se od 19. 2. 2022 ruší povinné testování ve školách. Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností
od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.