Události

Datum / čas Událost
Celý den, 31. 1. 2022 Vysvědčení - pololetní
Celý den, 4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
20:00 - 23:30, 26. 2. 2022 Školní ples - Zrušeno
Celý den, 28. 2. 2022 - 6. 3. 2022 Jarní prázdniny
17:00 - 10:00, 31. 3. 2022 - 1. 4. 2022 Noc s Andersenem
Celý den, 14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
Celý den, 14. 5. 2022 50 let výročí založení budovy školy
Celý den, 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022 Hlavní prázdniny