Zkrácení výuky

Termín: 9. 4. 2018, 11:40 - 12:35

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že do začátku konání zápisu do 1. roč. (ve 13.00)  musejí být učebny na tuto událost kompletně nachystány, bude v pondělí 9. 4. výuka o 1 vyučovací hodinu zkrácena. Děti, které nenavštěvují školní družinu, odevzdají třídním učitelkám rodiči podepsané lístečky (případně zápis v ŽK), z nichž bude jasné, že jste o zkrácené výuce byli informováni.