Země a příroda vyprávějí: 1. – 5. ročník

Termín: 22. 10. 2019, 8:00 - 11:40

Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje…

– projekt v rámci MAP na cca 4 vyučovací hodiny je rozdělen na dvě části:

  • Země a kameny (Země pomáhá i překvapuje – kameny a geologie v praxi, Kameny vypráví pradávný příběh vývoje naší krajiny a přírody) a
  • Živá příroda a její ochrana (Přírodě na pomoc, Krásy Krasu)

 

– součástí každého bloku budou tvořivé aktivity určené pro upevnění získaných poznatků

– program se bude odehrávat přímo u nás ve škole, je pro naše žáky zcela zdarma

– školní obědy ani svačiny neodhlašujeme

– děti si přinesou pouze psací potřeby (případně pomůcky na 5. vyučovací hodinu, pokud ji mají na rozvrhu)

 

PF