Země a příroda vyprávějí: 1. – 5. ročník

Termín: 22. 10. 2019, 8:00 - 11:40

Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje…

– projekt v rámci MAP na cca 4 vyučovací hodiny je rozdělen na dvě části:

  • Země a kameny (Země pomáhá i překvapuje – kameny a geologie v praxi, Kameny vypráví pradávný příběh vývoje naší krajiny a přírody) a
  • Živá příroda a její ochrana (Přírodě na pomoc, Krásy krasu)

 

– součástí každého bloku budou tvořivé aktivity určené pro upevnění získaných poznatků

– program se bude odehrávat přímo u nás ve škole, je pro naše žáky zcela zdarma

– školní obědy ani svačiny neodhlašujeme

– žáci 1. a 2. ročníku si přinesou pouze psací potřeby

– žáci 3. + 4. + 5. ročníku si s sebou vezmou pomůcky na 5. vyučovací hodinu:

3. – Čj

4. + 5. – Aj

a psací potřeby

 

PF