Zápis do prvního ročníku ZŠ

Termín: 1. 4. 2020 - 23. 4. 2020, Celý den

Podrobné info viz odkaz na titulní straně

 

Formuláře potřebné k zápisu: 

Dotazník pro rodiče prvňáčka

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

najdete: ZÁKLADNÍ  ŠKOLA =>DOKUMENTY