Zahradní slavnost

Termín: 27. 6. 2019, 16:00 - 18:00

Pojďte s námi za zvířátky!

  •  zábavné atrakce 
  •  vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
  •  pasování nečtenářů na čtenáře (prvňáčci)
  •  rozlučka (páťáci+ předškoláci)
  • budeme rádi za drobné občerstvení
  •  kostýmy zvířat vítány!