Vysvědčení

Termín: 31. 1. 2018, Celý den

Poslední vyučovací hodinu – rozdání výpisu z vysvědčení

  • děti si přinesou plastové desky