Vystoupení dětí – průvod Karla IV.

Termín: 3. 6. 2018, 12:45 - 13:30

Královský průvod zamíří opět i k nám do Zadní Třebaně…

… a vystoupí na něm i děti ze ZŠ a MŠ Zadní Třebaň. 

Přijďte se podívat, jaké dary děti připravily pro císaře a čím ho chtějí potěšit. Jste srdečně zváni! 

P. Fialová

 

12:50 – 13:30  Zadní Třebaň  –  náves   
    Slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu odehraje se na návsi v Zadní Třebani. Císaři Karlu IV. přijdou složit svůj hold radní obce i její lid. 

    Z návsi v Zadní Třebani se pak dá průvod Karla IV. na cestu k Třebani Hlásné přes ulici Na Návsi, K Nádraží, přes lávku a po ulici Rovinské,  načež se odeberou na náves v Hlásné Třebani.