Do Litně za pohádkou: 1.- 3. roč.

Termín: 13. 11. 2019, 7:40 - 10:45

Těšíme se na divadelní představení v Litni!

  •  autorská loutková pohádka Zuna – divadlo Continuo
  •  sraz na nádraží v Zadní Třebani v 7. 40
  •  návrat na 4. vyučovací hodinu (1. + 2. r. => Hv, 3. r.  => Čj)
  • s sebou: svačina + pití (školní svačina odhlášena), 80 Kč na vstupné
  •  cestovné bude hrazeno ze třídního fondu

PF