Setkání rodičů a ped. pracovníků školy

Termín: 26. 6. 2019, 13:00 - 16:00

Pojďme hledat cestu ke vzájemné spokojenosti ve výchově a vzdělávání našich dětí