Provoz družiny 1. školní týden

Termín: 4. 9. 2017 - 8. 9. 2017, 8:45 - 16:00

Kategorie:

Provoz družiny

Vážení rodiče!
S paní ředitelkou jsme se dohodly, že družina bude přednostně nabídnuta žákům 1. – 3. ročníku. Děti ode mne mají na lavicích připraveny zápisní lístky a základní informace o družině. Prosím o jejich vyplnění do druhého dne, tj. 5.9., abychom zjistily co nejdříve Váš zájem. Pokud zájem o družinu nemáte, pošlete, prosím, nevyplněný zápisní list zpět do školy. Čtvrťákům bude družina nabídnuta až podle počtu zájemců z řad 1. – 3. ročníku.

V 1. týdnu týdnu bude družina fungovat následovně: 
4.9. od 8:45 do 13:00 (jen děti, které se nahlásily dopředu)
5.9. – 6.9. děti z 1. ročníku mohou jít po 3. hodině do družiny. Pro ostatní je družina od 11:40
7.9. – 8.9. děti přicházejí do družiny po 4. vyučovací hodině
Kromě pondělí se družina řídí svým provozním časem, tj. od 11:40 do 16:00 h.
Připomínám časy vyzvedávání dětí: do 13:00, 15:30 – 16:00 h.

V případě dalších dotazů budu přítomna na třídní schůzce dne 6. 9., nebo se na mne můžete obrátit na novém telefonním čísle družiny 727 802 806.
Veronika Kořínková