Přijímání dětí do MŠ

Termín: 15. 5. 2018, 15:00 - 18:00

Kategorie:

s sebou:

  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • rodný list dítěte (pouze k ověření správnosti údajů o dítěti)
  • vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, včetně potvrzení od lékaře

Žádost“ je možné si stáhnout na webu školy: www.skola-zadnitreban.cz v sekci MŠ-dokumenty