Prevence šikany

Termín: 7. 5. 2019, 10:00 - 11:40

Naše děti se zúčastní preventivního programu

  • prevence šikany a kyberšikany
  • program vedený odborníkem
  • přímo ve škole – 2 vyučovací hodiny
  • 1. – 5. ročník
  • program hradí ZŠ ze svého rozpočtu
  • na 3. a 4. vyučovací hodinu není nutno si nosit učení

PF