Platby stravného a v.s.

Termín: 22. 10. 2017 - 31. 10. 2017, Celý den

Platby stravného

Vážení rodiče,
chtěla bych poděkovat všem, kteří mají za minulý školní rok vzorně uhrazeny všechny své platby!
Pro připomenutí: 
Stravné na účet hradíte vždy na konci předchozího měsíce: v srpnu na září, v září na říjen atd.
– Platíte-li stravné převodem, zasíláte je na účet školní jídelny: 115-3161660257/0100
– Pokud využíváte trvalý příkaz k úhradě, nastavte si jej na 10 měsíců: 1. platba v VIII/17, 10. v 
V/18
– Hotovostní platbu provádíte na počátku každého měsíce u paní Ševčíkové: v září na září atd.
Prosíme, nezapomínejte na variabilní symboly: každé dítě má přidělené dvojčíslí. Stravné 
značíme trojkou. Např.: dítě XY má dvojčíslí 42. Pokud budou rodiče platit stravné, napíší jako 
VS číslo 342.
Pouze obědy: 500 Kč/měs., obědy+svačiny: 650 Kč/měs.
19. 7. 2017- P. Fialová

Variabilní symboly

1. ročník
B.T. 338
F.A. 335
K. T. 342
M. P. 395
P. A. 339
R. Pe.381
R. Pa. 382
S. O. 354
S. E. 355
Š. B.  325

 

3. ročník
B. E. 307
B. J. 393
D. M.  385
L. M. 331
M. M. 394
M. K. 304
S. D. 346 

2. ročník
C. T.  311
D. L. 301
F. A. 327
J. A. V.  312
J. Š. R. 347
P. S. 320
S. K. 329
S. M.  330
Š. J. 328
T. Ad. 317

T. An. 348

 

4. ročník
C. D. 332
D. B. 389
H. J. 399
Š. D. 326
T. M. 388