Platby družina a v.s.

Termín: 1. 9. 2017 - 20. 9. 2017, 0:00

Kategorie:

Platba za školní družinu

Úplata za školní družinu se provádí dvakrát ročně:
1) na počátku září: 750,- Kč,
2) na počátku února: 750,- Kč.
Platby zasíláte na účet školy č. 51- 4867500217/0100.
Nezapomeňte, prosím, na variabilní symbol dítěte – začíná čtyřkou.
Např.: dítě s dvojčíslím 29 má V. S. 429

Seznam žáků s variabilními symboly

1. ročník
T. B. 438
A. F. 435
T. K. 442
P. M. 495
A. P. 439
Pe. R. 481
Pa. R. 482
O. S. 454
E. S. 455
B. Š. 4253. ročník
E. B. 407
J. B. 493
M. D. 485
M. L. 431
M. M. 494
K. M. 404
D. S. 446
2. ročník
T. C. 411
L. D. 401
A. F. 427
A. V. J. 412
Š. R. J. 447
S. P. 420
K. S. 429
M. S. 430
J. Š.  428
A. Tu. 417
A. Ty. 4484. ročník
D. C. 432
B. D. 489
J. H. 499
D. Š. 426
M. T. 488