Nejzazší termín pro omluvení absence

Termín: 25. 6. 2019, 8:00 - 9:00

Prosíme, aby všechny absence byly řádně omluveny (nejpozději 25. 6. do 9.00) v žákovských knížkách. Opomenuté omluvenky elektronický systém po tomto datu zcela automaticky započítá jako NEOMLUVENÉ HODINY.

Děkujeme za pochopení.