Nejzazší termín platby za PS+papíry

Termín: 15. 6. 2019, Celý den

Nejpozději k 15. 6. budou mít děti uhrazeny PS+ papíry

  • 250,-  => záloha na pracovní sešity   +  250,- => příspěvek na čtvrtky, papíry, kopírování

Pokyny k platbě:

  • 500 Kč na účet  51 – 4867500217/0100  
  • VS:  7 a dvojčíslí přidělené Vašemu dítěti
  • do zprávy „Příjmení  dítěte – PS, papíry“