Mobilní planetárium

Termín: 8. 10. 2019, 8:00 - 11:40

Planetárium opět přijede k nám do školy

  • nejprve se zajímavým filmem potěší děti z mateřinky
  • mladší školáci navštíví les a poodhalí tajemství jeho obyvatel (1. + 2. roč.)
  •  starší žáci se dozvědí o vzniku vesmíru, vzniku a vývoji života na Zemi, k tomu zhlédnou krátký film o světelném smogu (3. + 4. +5. roč.)
  • pořad bude (u žáků ZŠ) hrazen ze třídního fondu

 

 

PF