Kouzlo vánočního stromku – 3. + 4. + 5. roč.

Termín: 12. 12. 2019, 8:10 - 12:45

Ozdobíme stromek a budeme „perníčkovat“…

 • jízdné i program uhradíme z třídního fondu
 • výstava + info o okresním městě (vhodně doplňuje učivo Prv/ Vl) + kvíz (na autobusovém nádraží)
 • Muzeum Českého krasu v Berouně:
  • tvořivý program v podobě pečení a zdobení perníčků 
  • prohlídka aktuální výstavy Kouzlo vánočního stromku, která seznamuje s tradicí a proměnami zdobení vánočního stromku
  • http://muzeum-beroun.cz/11/2019/pernickovani-v-muzeu/
  • http://muzeum-beroun.cz/11/2019/advent-v-muzeu-horovicka-kouzlo-vanocniho-stromku/
 • na berounském Husově náměstí:
  • vánoční trhy
  • vánoční betlém 
  • koutek s živými zvířaty
  • Ježíškova kancelář
  • https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/novinky-na-adventnich-trzich-5176cs.html
  • https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/berounsky-advent-se-blizi-5165cs.html
  • https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/soutezte-o-vyrezavany-betlem-z-dilny-jana-viktory-5175cs.html
 • sraz v 8. 10 na nádraží v ZT, rozchod (odvod na oběd, do ŠD) u školy ve 12. 35
 • s sebou teplé oblečení a obutí, do batůžku svačinu + pití (školní svačina bude odhlášena), psací potřeby (na kvíz), kapesné, maličkou krabičku na perníčky
 • dohled: M. Lázničková (přivede případné „zbloudilce“  ráno od školy k nádraží), P. Fialová (budu min.  30 min před odjezdem vlaku na nádraží)

PF