Individuální konzultace – I. třída

Termín: 25. 4. 2019, 13:15 - 17:00

Konzultační hodiny s rodiči žáků 1. a 3. roč.

  • v ředitelně
  • třídní učitelka Pavlína Fialová
  • Prosím, zapisujte se do rozpisu konzultačních hodin na nástěnce v přízemí školní budovy.
  • Pokud vám vypsané termíny nevyhovují, lze po domluvě s třídní uč. konzultovat v náhradním termínu.
  • Při schůzkách dodržujte naplánovaný čas příchodu i odchodu, aby ostatní rodiče zbytečně nečekali.

      Děkuji za pochopení! PF