Konzultace: 3.+ 4. roč.

Termín: 18. 11. 2019, 13:20 - 16:40

Rozpis, do kterého se mohou rodiče žáků  II.  třídy  (3. + 4. r.) zapsat, je vyvěšen na chodbě v přízemí.

Prosím o dodržení  Vámi zvoleného času, aby rodiče, kteří se zapíší po Vás,  zbytečně nečekali. 

Děkuji za pochopení!

Mohou přijít konzultovat i rodiče žáků 5. ročníku.

 

PF