Dílna středověkého malíře: 1.-5. roč.

Termín: 2. 10. 2019, 7:50 - 14:00

  • NG v Praze 
  • výlet do Anežského kláštera
  • https://www.ngprague.cz/program-detail/dilna-stredovekeho-malire-1/
  • sraz v 7. 50 na nádraží v Zadní Třebani (odjezd do Prahy v 8.04)
  • návrat ve 13. 56 na nádraží do Zadní Třebaně, pak odvedení dětí do školy a do ŠD
  • vlastní interaktivní program + prohlídka Anežs. kláštera: 10.00 – 12.30 
  • vstupné na program a jízdné uhrazeno z třídního fondu
  • s sebou: pití, svačinu (školní svačiny a obědy jsou odhlášeny)

 

 

 

PF