Den otevřených dveří v ZŠ i MŠ

Termín: 4. 3. 2020, 8:00 - 16:00

Těšíme se na rodiče, prarodiče i budoucí spolužáky!

ZŠ: od 8.00 do 12. 35

Rádi bychom mezi nás pozvali naše rodiče a prarodiče, aby viděli, co všechno jsme se naučili a jak se neustále zlepšujeme…

Dále chceme pozvat rodiče budoucích prvňáčků, aby se přišli podívat (své 5-7leté děti vezměte klidně s sebou), co jim může třebaňská málotřídka nabídnout.

MŠ: od 8.00 do 16.00 (vyjma poledního klidu)

I naše mateřinka se má čím pochlubit a tak i ona otevře „své brány“… Ovšem malé děti mají od 12. 00 do 15.00 polední klid. Prosíme, aby v této době nebyly rušeny, paní vedoucí učitelka se však může návštěvám věnovat a odpovídat jim na jejich případné dotazy.