Brigáda na školní zahradě

Termín: 11. 4. 2019, 16:00 - 19:00

Prosíme rodiče a přátele školy a zapojení se do údržby školní zahrady. Máme v plánu spoustu činností (údržba zelené plochy, natírání plotu, příprava záhonů..). Na závěr se chystáme odměňovat společným opékáním buřtů a pojídáním dobrot.