Adaptační pobyt pro žáky 1. – 5. r.

Termín: 1. 10. 2018 - 3. 10. 2018, Celý den

  • sraz u požární zbrojnice v 7. 45 ráno 1. října
  • důležité formuláře: Posudek o zdravotní způsobilosti, Prohlášení z. z. o bezinfekčnosti
  • podrobnější informace dostanou rodiče e-mailem
  • hradíme 2 500,- na účet školy č.: 51-4867500217/0100, V. S. začíná 9
  • RS Březová, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou – pokud budete chtít dětem napsat
  • http://www.istan.cz/
  • elektronické „hračky“ si s sebou nebereme, program bude nabitý!

 

PF