Adaptační kurz

Termín: 21. 9. 2021 - 23. 9. 2021, Celý den

Z důvodu povinného testování žáků v termínech 1., 6. a 9. 9. 2021 (data z těchto testování budou vyhodnocena a následně budou nastavena další opatření) Krajská hygienická stanice Beroun nedoporučila v plánovaném termínu (6. – 8. 9. 2021) absolvoval adaptační kurz mimo budovu školy. Povedl se nám zajistit náhradní termín 21. – 23. 9. 2021 – ostatní zůstává nezměněno. Věříme, že opatření přijatá po 9. 9. 2021 nám umožní kurz absolvovat. V případě, že někdo nepřihlásil své dítě z důvodu nevyhovujícího původního termínu, má možnost své dítě ještě přihlásit.