Abeceda peněz: 4. + 5. roč.

Termín: 12. 11. 2019, 8:10 - 12:30

Naši nejstarší školáci se budou učit znát hodnotu peněz…

  • program „Abeceda peněz“ vhodně doplňuje výuku finanční gramotnosti (v rámci výuky matematiky)
  •  začínáme v 9 hodin v berounské pobočce České spořitelny, a. s. 
  •  program bude trvat cca 1, 5 hodiny
  •  pro žáky 4. a 5. ročníku – zdarma
  •  jízdné do Berouna a zpět uhradíme z třídního fondu
  •  s sebou svačinu (ta školní bude odhlášena) + pití, batůžek, pláštěnku, drobné kapesné
  •  na oběd se vrátíme do školy
  • sraz na nádraží v ZT v 8. 10 (odjezd v 8. 26)
  • odjezd z Berouna v 11. 50, vlak v ZT ve 12. 03
  • vzhledem k tomu, že žáci mají pět vyučovacích hodin (do 12. 35), odvádím je zpět ke škole 

 

PF