Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Termín: 3. 9. 2018, 8:00 - 9:30

Zveme rodiče a přátele školy, aby dorazili na slavnostní zahájení školního roku 2018/2019. Těšit se můžete na vzácného hosta, který přijde osobně přivítat naše žáky.

Sejdeme se před osmou hodinou u školy. První část slavnostního zahájení proběhne pro rodiče a děti venku. Potom se děti přemístí do svých kmenových učeben a cca do 8.50 budou se svojí třídní učitelkou. Od devíti hodin začne krátká schůzka rodičů s pedagogy školy.