Platby stravného

Termín: 1. 9. 2017 - 26. 9. 2017, Celý den

Platby stravného a v.s.

Termín: 1. 8. 2017 – 31. 8. 2017, 0:00

Platby stravného

Vážení rodiče,
chtěla bych poděkovat všem, kteří mají za minulý školní rok vzorně uhrazeny všechny své platby!
Pro připomenutí:
– Stravné na účet hradíte vždy na konci předchozího měsíce: v srpnu na září, v září na říjen atd.
– Platíte-li stravné převodem, zasíláte je na účet školní jídelny: 115-3161660257/0100
– Pokud využíváte trvalý příkaz k úhradě, nastavte si jej na 10 měsíců: 1. platba v VIII/17, 10. v
V/18
– Hotovostní platbu provádíte na počátku každého měsíce u paní Ševčíkové: v září na září atd.
– Prosíme, nezapomínejte na variabilní symboly: každé dítě má přidělené dvojčíslí. Stravné 
značíme trojkou. Např.: dítě XY má dvojčíslí 42. Pokud budou rodiče platit stravné, napíší jako
VS číslo 342.
Pouze obědy: 500 Kč/měs., obědy+svačiny: 650 Kč/měs.
19. 7. 2017- P. Fialová

Variabilní symboly

1. ročník 
Bartoň Theodor 338
Fürbach Antonín 335
Kramatová Tereza 342
Madej Pavel 395
Pavlas Adam 339
Rolník Petr 381
Rolníková Pavla 382
Svoboda Ondřej 354
Strejčková Eliška 355
Škvorová Barbora 3253. ročník
Bartoňová Elena 307
Bučinský Jan 393
Dvořák Milan 385
Láznička Matěj 331
Mareš Martin 394
Mrázková Kateřina 304
Svoboda Daniel 346 
2. ročník 
Crha Tomáš 311
Dvořáčková Ludmila 301
Frýdlová Anežka 327
Jelínková Anna Valentýn 312
Jukl Štěpán Ringo 347
Procházková Stella 320
Soukupová Kristýna 329
Spurná Michaela 330
Škvor Josef 328
Tučková Adéla 317
Tyšer Antonín 348
4. ročník 
Crha Daniel 332
Dvořáčková Barbora 389
Havelka Jan 399
Šmaus Daniel 326
Tuček Matěj 388