Týdenní plán pro 5.ročník

Publikováno:

26. – 30. listopadu 2018

Český jazyk

 

 • předpony s- , z- , vz-, psaní  – n-, -nn- uvnitř slova, diktát
 • úryvky z čítanky
 • přísloví, pranostiky – podzim

Matematika

 • nerovnice
 • písemné násobení a dělení
 • slovní úlohy, zápis, pomocné výpočty
 • PC – aplikace a jejich využití

Anglický jazyk

 • What´s the matter? – časování slovesa have got
 • otázky začínající slovem Why?
 • časopis – poslech, četba

Vlast., přírodověda

 •  Vl: Evropa, orientace na mapě, Německo
 • Př. : Půda – opakování, pravidla chování ve společnosti

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 • vánoční a adventní písně

Tělesná výchova

 • běžecká abeceda
 • rozcvička na žíněnkách
 • skok přes švihadlo
 • floorball
 • hry s míčem