Třídní schůzky dne 2. 9. 2019

Publikováno:

Zápis z třídní schůzky:

Třídní schůzky  2. 9. 2019 –  9:00

Společná TS ve II. třídě

 

1.      Uvítání, představení ped. sboru

I. třída (1.+ 2. roč.) – Dominika Šusterová, Kateřina Matějčková

II. třída (3. + 4. roč.) – Pavlína Fialová, Martina Lázničková

III. třída (5. roč.) – Tereza Macourková, Kateřina Matějčková

2.      Školní řád – všichni zákonní zástupci – podpis do sešitů třídních schůzek

Ve školním řádu jsou zakotvena jak práva i povinnosti žáků, tak i práva a povinnosti jejich zák. zástupců:

 • dbát na domácí přípravu žáka, kontrolovat a podepisovat ŽK (minim. 1 podpis na stránce, ideálně každý týden)
 • sledovat informace v notýsku a ŽK (na webových stránkách školy)
 • z. z. je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do dvou dnů
 • v době vyučování je žák uvolněn pouze při osobním vyzvednutí z. z.
 • na dobu 1-3 pracovních dní uvolňuje třídní učitelka, při delší absenci ředitelka školy na základě písemné žádosti

3.      Informace ŠD:

 • včasná úhrada za ŠD (2x ročně)
 • od letošního roku družina do 17 hodin
 • vyzvedávání z družiny – ve 13.00 a v 15. 10
 • přihlášky vyzvednout u sl. vychovatelky V. Kořínkové

4.      Informace ŠJ:

 • VS – vepsány na 1. stránce ŽK, dítě má svoje osobní číslo (dvojčíslí), před to číslice 3 (stravné), 4 (družina), 5 (plavání), 6 (bruslení), 7 (pomůcky), 9 (škola v přírodě)
 • na školní účet 115-3161660257/0100 posílat pouze peníze na stravné
 • na školní účet 51-4867500217/0100 všechny ostatní platby
 • v žádném případě nezaměňovat čísla účtů
 • psát správné VS!
 • vracení chybných plateb zpět – problémy ve stravovacím programu i účetnictví
 • pozdní platby – vyřazení dítěte ze stravování (na konkrétní měsíc)

5.      Parkování, vstup do budovy – zákaz vstupu bez doprovodu do 1. patra, pouze po domluvě, vyzvedávání žáků

6.      Typ třídních schůzek – hlasování:

a) pouze společné:                 pro  ___

b) jen konzultace:              pro  ___

c) kombinace obojího (informativní = společné, ostat. – konzultační): pro___

7. Na webových stránkách – rozvrhy, seznam pomůcek, organizace školního roku 2019/20, ŠŘ, kontakty na školu, plánované akce i užitečné formuláře (např. Žádost o uvolnění z výuky)

www.skola- zadnitreban.cz

8.      Zimní škola v přírodě – 20.- 24. 1. 2020

9.      Podzimní brigáda – 15. 10. 2019 – stavba zahradního altánu

10. Děti v naší škole jsou hodnoceny známkami (klasifikační stupnice 1- 5)

11. Předběžná nabídka kroužků, plánované akce, rozvrhy, ŽK (k podpisu a doplnění) – rozdány dnes dětem

12. Zkrácená výuka:

a) 2. – 5. r.: 3. září 4 vyučovací hodiny

b) 1. roč.: 3. a 4. září 2 vyučovací hodiny

dále pak již podle rozvrhu

13. Podepisování DÚ:

 • kontrola domácí přípravy 
 • čas společně strávený s rodiči při přípravě do školy

14. 250,- do třídního fondu (na kulturní a sportovní akce), papírové kapesníčky

15. Možno žádat na ÚP o příspěvek „výdaje na školáka“ – doložit, že se rodina nachází ve stavu hmotné nouze

 

Rodiče se prakticky jednomyslně vyjádřili k tomu, že mají zájem o oba typy třídních schůzek:

 1. informativní = společné
 2. před koncem pololetí = informace o prospěchu a chování – individuálně

 

Prosíme rodiče z obou tříd, kteří se nemohli na třídní schůzku dostavit, aby se zastavili za třídními učitelkami co nejdříve, je třeba podepsat důležité dokumenty. Děkujeme.

 

PF