Platba stravného

Základní škola

  • Stravné je možno hradit v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí. Dále je možno platit převodem na účet školy – č. ú.: 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce). Stravné se hradí zálohově:
    • dopolední svačina + oběd: 650,- Kč,
    • pouze oběd: 500,-Kč za měsíc

Mateřská škola

  • Stravné je možno hradit v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí. Dále je možno platit převodem na účet školy – č. ú.: 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce). Stravné se hradí zálohově: 
    • dopolední svačina + oběd: 600,-Kč,
    •  dopol. svačina + oběd + odpol. svačina: 750,- Kč

 

VARIABILNÍ SYMBOLY PRO PLATBU STRAVNÉHO ZAČÍNAJÍ TROJKOU (3)!

Má – li tedy Vaše dítě např. přidělený kód 27, V. S. pro platbu stravného bude 327.