Odhlášení oběda

Obědy se odhlašují předem (pokud chcete odhlásit oběd v den nepřítomnosti žáka/dítěte => nejpozději do 7. 45)

Zpětně odhlásit obědy nelze!