Školní jídelna

Naše školní jídelna zajišťuje celodenní stravování (přesnídávku, oběd a odpolední svačinu) a pitný režim pro MŠ. Pro žáky ZŠ a zaměstnance školy zajišťujeme pitný režim v době svačiny i oběda, oběd se skládá nejméně z polévky a hlavního jídla, jako jedna z mála škol zajišťujeme pro žáky svačinu (přesnídávku). K obědu bývá dle rozpočtu servírován ještě zeleninový salát, kompot, čerstvé ovoce. 

Školní jídelna má 2 zaměstnankyně. Jako vedoucí školní jídelny a pomocná kuchařka zde pracuje paní Helena Ševčíková. Na pozici kuchařky je paní Soňa Vimrová.

Naše zařízení připravuje jídlo pro přibližně 70 dětí a žáků a 9 zaměstnanců školy.

Cena obědů, svačin a pitného režimu pro žáky ZŠ činí 37,- Kč (12,- =>přesnídávka + 25,-=> oběd). Děti z mateřské školy za stravu a nápoje na celý den zaplatí 41,- Kč (9,- => přesnídávka + 24,- => oběd + 8,- => odpolední svačina). Dospělého strávníka vyjde oběd na 32,- Kč.

Zásobování jídelny zajišťuje místní prodejna Jednoty Hořovice, dále firmy POGGR a Košík.

Jídla připravovaná v našem zařízení odpovídají normám o školním stravování. Ty kontrolují především dostatek ovoce a zeleniny, drůbeže, ryb, mléčných výrobků a luštěnin. Omezovány jsou živočišné tuky a cukry. Pravidelná kontrola těchto norem je prováděna formou tzv. spotřebního koše.

Základní škola je zapojena do programu „Ovoce a zelenina do škol“ (žáci dostávají každý týden čerstvé ovoce i zeleninu zdarma) a také  „Školní mléko“ (1x týdně mléčné výrobky zdarma, možnost přikoupit si ochucené mléko).