Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Publikováno:

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto, Rozhodnutí o přijetí-nepřijetí MS 2021_2022.

Ve správním řízení bylo přijato 5 uchazečů. Mateřská škola byla naplněna do její maximální kapacity, tj. 28 dětí.